PRSystem

WEB клиентско меню / TV меню

Конфигурация на меню

 • Задаване дата на валидност
 • Избор на категория и екран за показване


Детайли меню

 • Добавяне на артикули по категории и екрани


WEB клиентско меню

 • Телефон за връзка за онлайн поръчка
 • Разделение по категории
 • Доработка: Дизайн по задание
 • Доработка: Поръчка през WEB магазин/портал
 • Доработка: QR код за показване
 • Доработка: Извикване на сервитьор
 • Доработка: Извикане на сметка
 • Доработка: Проверка стойност на сметка
 • Доработка: Банери за външна или собствена реклама